Osteoporóza

Osteoporóza je onemocnění kostní tkáně, které vede ke zvýšené křehkosti kostí, v důsledku čehož dochází k častějším zlomeninám. Nemoc se více vyskytuje zejména u žen ve vyšším věku a je nejčastěji způsobena deficitem vápníku v těle a zvýšeným odbouráváním kostní tkáně při nedostatku fyzické zátěže. Vhodnou prevencí je dostatečný příjem vápníku v potravě a aktivní pohyb.Osteoporózou může být postiženakaždá kost, nejčastěji se ale zlomeniny vyskytují v oblasti krčku kosti stehenní a těl obratlů. Významnou součástí prevence vzniku a rozvoje osteoporózy je odstranění tzv. rizikových faktorů (nedostatek pohybové aktivity, kouření, alkohol aj,.) K rozvoji kostní tkáně nejvíce přispívají potraviny bohaté na vápník, hořčík a vitaminy D a C. Nebezpečí se skrývá v pokrmech, které obsahují ve zvýšené míře fosfáty, vážou ionty vápníku a zabraňují tak jejich vstřebávání do organismu. V prevenci osteoporózy hraje významnou roli pravidelná pohybová aktivita. (kop)