Opětovné používání obalů od potravin

Mnozí spotřebitelé využívají v domácnostech opětovně obaly z některých potravin k balení, resp. uchovávání jiných výrobků. Takovéto znovu použití prázdných obalů v domácnostech může být ale někdy riskantní. V některých případech totiž může opětovné použití obalu k účelům, pro které nebyly určeny, způsobit zvýšení hladiny chemické kontaminace zabalené potraviny, protože chemické látky z obalu mohou do jiné potraviny pronikat rychleji, než se předpokládá u originálního výrobku. Výrobci musí zajistit bezpečnost obalu pro jeho prvotní použití, kupř. jogurtový kelímek musí být vhodný a bezpečný pro naplnění jogurtem, ovšem za bezpečnost dalšího použití kelímku již výrobce neručí. Je proto na spotřebiteli, jak s již použitým obalem naloží. Někteří spotřebitelé kupříkladu používají plastové láhve od stolní vody na ovocné šťávy nebo alkoholické nápoje. Vzhledem k vyšší kyselosti nebo obsahu alkoholu mohou tyto nápoje způsobit, že se z plastu uvolňuje více chemických látek než v případě vody. Jindy se plastové krabičky od zmrzliny používají ke zmrazování dětské výživy, která se do nich plní za tepla, což opět vede ke zvýšenému uvolňování chemických látek. Před plněním je nutné dětskou výživu nejprve ochladit a teprve potom zmrazit. Jedině tak se sníží riziko kontaminace, protože za nízké teploty se chemické látky neuvolňují tak snadno. Pokud máte v úmyslu prázdný obal znovu použít, je třeba uvážit některé skutečnosti:
* Je vhodné sledovat informace uváděné výrobcem na obalu, a v případě, že obal je označen jako nevhodný k dalšímu použití, jiné –potraviny již do něj nabalit
* Používejte prázdné obaly pouze pro balení podobných výrobků. Jestliže byl kupř. obal prvotně použit k balení zmrazené potraviny, nedávejte do něj potraviny teplé nebo dokonce horké.
* Do mikrovlnné trouby vkládejte balené potraviny pouze tehdy, jsou-li jasně označeny jako „vhodné pro mikrovlnný ohřev“
* Prázdné obaly, které chcete znovu použít, nedávejte do myčka na nádobí, není-li zřetelně uvedeno, že se mohou mýt v myčce
* Nepoužívejte prázdné plechovky k vaření nebo skladování potravin
* Polotuhé potraviny před plněním do plastové vaničky od zmrzliny vždy ochlaďte.  (kop)