Olivový olej

Olivový olej je jednou z hlavních součástí středomořské stravy, o níž je všeobecně známo, že má ochranný vliv z hlediska kardiovaskulárních onemocnění.

Je dobrým zdrojem mononenasycených tuků (obsahuje průměrně 70 % kyseliny olejové, C18:1, n-9) a jen kolem 10 % n-6 polynenasycené kyseliny linolové, (takže přispívá k lepšímu poměru n-3 : n-6 ve stravě), obsahuje prekurzor sterolů skvalen (150 – 700 mg/100 g), fytosteroly (asi 180 mg/100 g, především ß-sitosterol), je zdrojem tokoferolů (vitamin E) a řady prospěšných polyfenolů (vč. flavonoidů).

Zdravotní účinky olivového oleje spočívají v tom, že vzhledem ke složení jeho mastných kyselin pozitivně ovlivňuje poměr HDL a LDL cholesterolu a má díky antioxidačním látkám vysoké antioxidační účinky.

Nařízení 29/2012/ES rozlišuje tyto jakostní kategorie:

Extra panenský olivový olej – výběrová jakost, získaný přímo z oliv pouze mechanickými postupy (liší se od „Panenského olivového oleje“ jen požadavkem na zvlášť pečlivý výběr suroviny. Výsledky testu získané časopisem d-Test v r,. 2012 nesvědčí o tom, že by olivy k výrobě extra panenských olejů byly příliš pečlivě vybírány,

Panenský olivový olej – získaný přímo z oliv pouze mechanickými postupy,

Olivový olej – směs oleje získaného rafinací panenského olivového oleje a panenského oleje,

Olivový olej z pokrutin – olej ze zbytků po extrakci získaný pomocí rozpouštědel a rafinovaný, smíchaný s panenským olivovým olejem.

Podrobnější parametry jednotlivých kategorií uvádí nařízení 1234/2007/ES (Příloha XVI).

Navíc lze na obalu uvést:
první lisování za studena“ u extra panenského nebo panenského olivového oleje získaných při teplotě nižší než 27 °C z prvního mechanického lisování olivové pasty tradičním způsobem lisování pomocí hydraulických lisů;
„lisovaný za studena“ u extra panenského nebo panenského olivového oleje získaných při teplotě nižší než 27 °C perkolací nebo odstřeďováním olivové pasty.

V případě extra panenského a panenského olivového oleje musí být uvedena země původu, tzn. konkrétní země nebo EU nebo země mimo EU“, nebo u směsí olejů různého původu kombinace těchto údajů. Pokud jsou v příslušné zemi zpracovány olivy pocházející z jiné země, musí to být u extra panenského a panenského olivového oleje rovněž uvedeno.

V panenském olivovém oleji je zachován obzvlášť vysoký podíl přírodních antioxidantů přítomných v olivách.

Panenský olivový olej je na rozdíl od rafinovaných olejů např. i zdrojem melatoninu, o němž se dříve myslilo, že je vytvářen jen v mozku živočichů. Melatonin funguje jako lapač volných radikálů, a je tak účinným antioxidantem, a vykazuje i další fyziologické funkce, např. modulaci imunity a protizánětlivé účinky.

Olivové oleje z různých oblastí se senzoricky liší. Nejvíce jsou ceněny italské oleje (často dochází k falšování údaje o zemi původu), největší produkce však je ve Španělsku. Italové si cení hořké a palčivé chuti, která je pro italské oleje specifická, což ovšem nemusí spotřebitelům z jiných zemí tolik chutnat.

Pokud je olej označen jako olivový (tzn. jednodruhový), nesmí být míchán s oleji z jiných druhů olejnin. Nesplnění tohoto požadavku bývá často příčinou skandálů.

Vzhledem k rozdílným cenám a rozdílné výtěžnosti panenského a rafinovaného olivového oleje a oleje z výlisků není výjimkou klamání spotřebitelů. Proto EU věnuje dozoru nad touto komoditou zvýšenou pozornost. (sk)