Odpadky

VŽDY vyhoďte
• Všechny potraviny, které již nevypadají dobře, mají netypické aroma a chuť
• Nahnilé ovoce a zeleninu
• Obsah narezlých nebo jinak poškozených konzerv, prosakujících kartonů
• Neúdržné potraviny (maso, lahůdky, saláty, mléčné výrobky, tepelně opracované potraviny), které byly ponechány při pokojové teplotě déle než dvě hodiny
• Tzv. „prošlé“ potraviny, tj. potraviny po uplynutí data použitelnosti (na obalech označeno jako Spotřebujte do…), kterým se označují výrobky z mikrobiologického hlediska velmi náchylné ke kažení (např. mléčné nebo masné výrobky). U ostatních potravin po uplynutí vyznačeného data minimální trvanlivosti je nezbytné vždy posoudit zdravotní nezávadnost konkrétního výrobku a v případě pochybností, raději výrobek vyhodit.
• Potraviny, které přišly do styku s hmyzem, ptáky, hlodavci nebo domácími mazlíčky
• Všechny potravinářské odpady
• Potraviny, u kterých existují pochybnosti o jejich zdravotní nezávadnosti.

Odpadkové koše poskytují velmi dobré útočiště a podmínky pro rozvoj zárodků. Nahromaděné odpadky podléhají rychle zkáze a mohou se stát zdrojem kontaminace zpracovaných potravin či pokrmů. Častým vynášením košů, zvláště v letních měsících, tak chráníme své zdraví. Odpadkové koše by měly být vyrobeny z materiálů umožňujících sanitaci, nejlépe plastových. Doporučuje se také používat do košů plastové pytle a odpadkový koš uzavřít poklopem. Je vhodné pytle na odpadky před vynesením zavázat, aby se odpadky nevysypaly na podlahu nebo aby se její povrch nepotřísnil. Koš na odpadky se musí pravidelně vymývat horkou vodou a dezinfekčním prostředkem.
(mch)