Nutrigenomika

Nutrigenomika je věda, která vyšetřuje odezvu jedinců na sloučeniny obsažené v potravinách a to pomocí postgenomových a souvisejících technologií (např. genomiky, transkriptomiky, proteomiky, metabolomiky). Dlouhodobým cílem nutrigenomiky je objasnit, jak organismus jako celek reaguje na reálné potraviny.

Postgenomové technologie využívají informace, které se získaly sekvenováním humánního genomu, což nám umožňuje zjistit, jak to, co jíme, interaguje s naším organismem nebo specifičtěji s našimi geny, proteiny a metabolismem. Pomocí nutrigenomiky se tak dají zjistit jednotlivé sloučeniny nebo skupiny sloučenin v potravinách, které jsou pro organismus prospěšné.

(kvas)