Nízkokalorický

Termín „nízkokalorický“ („nízkoenergetický“) se používá často při propagaci potravin, které mají nízký obsah tuků a cukrů, tzn. nízký/snížený obsah využitelné energie. Využitelná energie z tuků činí 9,3 kcal/g, z cukrů a bílkovin 4,1 kcal/g. Vzhledem k tomu, že správnou jednotkou pro energii je „kJ“ (kilodžoul; 1 kcal = 4,2 kJ), ale obvyklou a vžitou jednotkou je kcal (kilokalorie), uvádějí se při označování obsahu energie na obalech obě hodnoty.
Na některých potravinách může být uvedeno „pro nízkoenergetickou výživu“, a v tom případě se jedná o speciální potraviny určené ke snižování tělesné hmotnosti, které splňují požadavky stanovené vyhláškou 54/2004 Sb. o potravinách pro zvláštní výživu. Tyto potraviny jsou určeny buď jako úplná náhrada celodenní stravy nebo náhrada některého z hlavních jídel. Pro celodenní stravu je vyhláškou stanoven:
– obsah využitelné energie u těchto potravin – nejméně 3360 kJ (800 kcal) a nejvýše 5040 kJ (1200 kcal),
– podíl bílkovin na celkové využitelné energii (25 – 50 %),
– podíl tuků na celkové využitelné energii nejvýše 30 %,
– obsah vlákniny nejméně 10 g a nejvýše 30 g,
– obsah vitaminů a minerálních látek musí odpovídat 100 % stanovených referenčních hodnot.
V jiných případech se termín „nízkoenergetický“ na potravinách neuvádí, protože není legislativně definován (výjimkou je „nízkoenergetický nápojový koncentrát“, který musí mít využitelnou energii sníženou nejméně o třetinu proti obvyklým výrobkům). Skutečnost, že potravina má méně tuku/cukru/energie se vyjadřuje (bez použití termínu "nízkoenergetický") např. slovy „se sníženým/nízkým obsahem živiny/energie“, „nízkotučný“, „bez přídavku cukru“ apod. (viz Snížený obsah živiny, Výživové tvrzení).
(sk)