Nitrofen

Nitrofen je látka používaná jako herbicid (pesticid proti plevelům), která byla na jaře 2002 v Německu zjištěna v bio-potravinách – především v drůbežím mase. Zdrojem bylo obilné krmivo, které bylo naprosto nepatřičně skladováno ve skladu pesticidů.

Nitrofen je považován za výrazně mutagenní (způsobující vrozené vady) a ve vysokých dávkách za karcinogenní, příp. působící i jako nervový a imunitní jed.

Od r. 1988 je nitrofen v celé Evropě zakázán. Skandál z r. 2002 vyvolal zintenzivnění kontroly a úsilí o stanovení nejnižšího zjistitelného množství.

(sk)