Neotam

Neotam je neenergetické náhradní sladidlo, které vyvinula společnost NutraSweet. Chemicky se neotam podobá aspartamu (=metylesteru dipeptidu složeného z aminokyselin: kyseliny L-asparagová a L-fenylalaninu), přičemž k aminoskupině asparagové kyseliny má připojenu 3,3-dimetylbutylovou skupinu. Přítomností této skupiny se blokuje štěpení peptidové vazby mezi asparagovou kyselinou a fenylalaninem a to vede k tomu, že se fenylalanin neuvolňuje, a neotam tak mohou konzumovat i osoby s fenylketonurií.
Neotam je 8000–13000krát sladší než cukr (sacharóza). Sladká chuť neotamu je vnímána déle než je tomu u jiných sladidel. Neotam se používá v nápojářském průmyslu, při výrobě desertů, mražených krémů, cukrovinek a cukrářském zboží, jako stolní sladidlo.
Neotam se rychle metabolizuje, z těla se úplně vylučuje – neakumuluje se. Hlavní metabolickou drahou je hydrolýza metylesteru esterázami v těle. Vzniká deesterifikovaný neotam a metanol. Vzhledem k vysokému sladicímu účinku se používá do potravin jen velmi malé množství tohoto sladidla, a tak množství metanolu, které z neotamu vzniká, je velmi malé ve srovnání s množstvím, které se získává z běžných potravin, např. ovocných a zeleninových šťáv. Více informací o neotamu je na www.neotame.com / www.neotame.com/about.asp
Použití neotamu není dosud v EU schváleno. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) posuzuje jeho nezávadnost od roku 2003.
(kvas)