Neohesperidin dihydrochalkon

Neohesperidin dihydrochalkon, také znám jako neohesperidin DC nebo NHDC, je náhradní sladidlo, které se získává z citrusů. V EU je tato látka označena kódem E 959.
NHDC objevili v 60. letech minulého století výzkumníci v USA při hledání metod, které by vedly ke snížení hořké chuti citrusových šťáv. Neohesperidin je jednou z těchto hořkých látek. Reakcí s hydroxidem draselným nebo jinou silnou zásadou a následnou katalytickou hydrogenací vzniká NHDC – sloučenina, která je asi 1500–1800krát sladší než cukr (při porovnávání prahových koncentrací) nebo 340krát sladší než cukr (při porovnávání stejných hmotností). Sladká chuť NHDC má pomalejší nástup a doznívá s určitou prodlevou. Na rozdíl od aspartamu je NHDC stabilní vůči teplotě, kyselým nebo zásaditým podmínkám. Lze proto používat do výrobků, u kterých se požaduje dlouhá údržnost. Samotný NHDC je za optimálních podmínek skladování stabilní po dobu až pěti let.
 
V EU byl NHDC schválen jako sladidlo v roce 1994. V USA není schválen jako sladidlo, nýbrž jako “zvýrazňovač chuti”, přičemž jde o látku obecně považovanou za nezávadnou (Generally Recognized as Safe, GRAS).
NHDC je zvláště účinný při maskování hořké chuti jiných látek obsažených v citrusech, např. limoninu a naringinu. Průmyslově se vyrábí extrakcí neohesperidinu z hořkých pomerančů, po které následuje hydrogenace na NHDC.
Ve spojení s ostatními náhradními sladidly, např. aspartamem, sacharinem, acesulfamem K, cyklamátem nebo alkoholickými cukry, např. xylitolem vykazuje NHDC silný synergický účinek (sladká chuť směsi je výraznější než sladká chuť jednotlivých složek). Použití NHDC zesiluje účinek těchto sladidel, což vede k tomu, že pro dosažení požadovaného účinku lze použít menšího množství uvedených sladidel (finanční úspory).
V čisté formě se NHDC podobá práškovému cukru. Jako zvýrazňovač chuti se používá v koncentraci asi 4–5 mg/kg, jako sladidlo v koncentraci asi 15–20 mg/kg. Pokud se používá v množství kolem 20 mg/kg nebo větším, mohou se projevit vedlejší účinky, např. nauzea a migréna. Dosud je k dispozici málo informací o tomto účinku, který je znám především vědeckým pracovníkům, kteří manipulovali se vzorky NHDC. V těchto případech se doporučuje při manipulaci s NHDC používat ochrannou masku.
(kvas)