Nealkoholické pivo

Podle vyhlášky MZe ČR č. 57/2003 Sb. ze dne 18. února 2003 je

* nealkoholickým pivem pivo s obsahem alkoholu nejvýše 0,5 % objemových (0,4 % hmotnostních),

* pivem se sníženým obsahem alkoholu pivo s obsahem alkoholu nejvýše 1,2 % objemových (1,0 % hmotnostních).

 

V současné době se při výrobě nealkoholických a nízkoalkoholových piv uplatňují převážně následující tři postupy:

– následné odstranění etanolu z piva získaného obvyklou metodou kvašení,

– přerušení nebo omezení kvašení (zastavená nebo limitovaná fermentace),

– použití mutantních nebo jinak defektních kmenů pivovarských kvasinek (ne však na genové úrovni).

Každý tento postup má svoje výhody a nevýhody. Největším nedostatkem nealkoholických a nízkoalkoholových piv je jejich chuťový profil (kvasinková příchuť, nedostatečná plnost, chyby v aromatických charakteristikách mohou vést až k zápachu po síře). Intenzivní chmelové a sladové aroma lze odstranit použitím vhodných extraktů pro výrobu tohoto piva.

(kvas)