Mytí rukou

Na obrázku publikovaném na www.1st-in-handwashing.com/ jsou lidské ruce představeny jako "farma na nebezpečné mikroby, které mohou vyvolat onemocnění z potravin".  Lidské ruce jsou nejdůležitějším pracovním nástrojem a tudíž představují největší riziko kontaminace potravin.
Důkladné mytí rukou by měla být naprostá samozřejmost pro všechny, zvláště pak pro pracovníky v potravinářském průmyslu. Výsledky průzkumů však stále potvrzují, že tuto povinnost mnoho lidí zanedbává a podceňuje.  Například, podle jedné americké studie, které se zúčastnilo 7 000 respondentů, mytí rukou po výměně dětské pleny potvrdilo 78 % dotázaných, před přípravou pokrmů a jídlem 81 %.  Téměř 48 % dotázaných přiznalo, že si nemyje ruce po kontaktu s domácím mazlíčkem, 33 % při kašli nebo rýmě a 22 % po kontaktu s penězi. Také další americká studie zaměřená na dodržování osobní hygieny po použití veřejné toalety odhalila, že ze 2 129 dotázaných si  myje ruce POUZE  74 % žen a JEN 61 % mužů. 

Odborníci vytipovali pět nejběžnějších modelových situací, jak se špinavé a tudíž i kontaminované ruce  podílí na přenosu choroboplodných zárodků  v domácnosti ¨

 • Ruce – potraviny: Nebezpečné mikroby přenáší ze špinavých rukou na potraviny především infikovaná osoba, která si neumyla ruce po použití toalety. Mikroby se tak jídlem přenášejí na všechny konzumenty, kteří pozřeli kontaminované jídlo.
 • Infikované dítě – ruce ostatních dětí: Pokud si osoba při výměně plen  dítěte, které trpí průjmem,  ihned neumyje ruce před kontaktem s dalším dítětem, mikroorganismy způsobující průjem mohou být přeneseny i na druhé dítě.
 • Potraviny – ruce – potraviny: Mikroby se mohou přenášet ze syrového  a tepelně neupraveného masa na ostatní potraviny např. saláty. Tepelnou úpravou (např. vařením nebo pečením) se mikroby v mase zničí, avšak potraviny (např. saláty), které se dále tepelně nezpracovávají zůstanou kontaminované.
 • Nos, ústa nebo oči – ruce – ostatní osoby: Mikroorganismy, které vyvolávají kašel, rýmu nebo jsou příčinou očních infekcí se mohou přenášet při kašli, smrkání či mnutí očí a mohou být tak dále přeneseny na ostatní členy rodiny nebo přátele
  Potraviny – ruce – kojenci: Mikroby z tepelně neupravených potravin se mohou přenést na ruce a poté na kojence. Pokud rodič např. připravuje pokrm z čerstvého kuřete a neumyje si ruce před kontaktem s kojencem, může přenést choroboplodné zárodky např. salmonelu z potraviny na dítě.

Jaké jsou tedy jednoduché zásady správného mytí rukou, které by měli dodržovat všichni v zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních lidí ? Kdy se musí mýt ruce?

 • když jsou viditelně špinavé
 • po použití WC
 • po smrkání, kýchání a kašlání (vždy, pokud pro zakrytí úst použijeme holou ruku)
 • před a po jídle, pití, kouření nebo manipulaci s potravinami,
  po kontaktu se syrovým masem
 • při jakémkoliv přerušení kuchyňské práce a při jakékoliv změně druhu kuchyňské práce (např. při přechodu od práce se syrovým masem na práci s masem tepelně upraveným (vařeným, pečeným..), při přechodu od čištění syrové zeleniny na porcování knedlíků, od vytloukání vajec k porcování hotového jídla)
  po práci s možnými kontaminovanými potravinami či předměty (např. dětskou plenou)
 • po likvidaci odpadků
 • po návštěvě nebo ošetřování nemocné osoby
 • po kontaktu s domácími mazlíčky, zvířaty nebo likvidaci jejich exkrementů

Doporučený způsob mytí rukou

 • odložit všechny prsteny a ostatní šperky
 • ruce navlhčit v teplé vodě
 • ruce namydlit mýdlem
 • ruce důkladně umýt min. 20 s, nezapomenout na prostor mezi prsty, zápěstí a horní část ruky
 • vyčistit nehty kartáčkem
 • ruce důkladně opláchnout
 • ruce osušit nejlépe papírovým ručníkem nebo horkým vzduchem
 • nedotýkat se znečištěných povrchů při opuštění WC

Státy investují ze státních rozpočtů poměrně velké prostředky na různé osvětové kampaně, které mají zvýšit informovanost veřejnosti a zabránit tak šíření epidemií nebo kontaminování potravinového řetězce.  (mch)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin