Muchomůrka zelená

Muchomůrka zelená (Amanita phalloides) je vysoce jedovatá houba. Obsahuje amanitin, což je jeden z nejsilnějších jedů, se kterými se u hub můžeme setkat. K usmrcení člověka stačí někdy i jen kousek houby. Amanitin je odolný, neničí jej tepelná úprava, ani sušení. Poškozuje zejména buňky jater.

První příznaky otravy se projeví po 8-48 hodinách po konzumaci. Nastupují celkové potíže (malátnost, nevolnost, závratě, bolest hlavy, mrazení), poté se dostavuje nevolnost, bolesti žaludku, prudké zvracení a silné průjmy, což vede k odvodnění  a demineralizaci organismu až oběhovému selhání. Pokud pacient přežije, dojde k vymizení zvracení a průjmů. V druhé fázi nastávají poruchy životně důležitých orgánů, selhání jater, ledvin, nebo obou. Otrava je smrtelná až v 50 % případů.

Prevencí proti otravě muchomůrkou zelenou je sbírání a konzumace pouze těch hub, které bezpečně poznáme. Pokud existuje podezření, že k otravě došlo, je důležité okamžitě vyvolat zvracení a nemocného co nejdříve dopravit do nemocnice.

(old)