Morfinové alkaloidy

Obvykle se pod pojmem „morfinové alkaloidy“ rozumí alkaloidy fenantrenového typu (morfin, kodein, thebain). Vedle nich se v máku vyskytují také alkaloidy benzylisochinolinového, čili papaverinového typu (papaverin, noskapin).
Opium je zaschlá šťáva z nezralých makovic. Opium obsahuje asi 25% své váhy alkaloidů. Hlavním opiovým alkaloidem fenanthrenové skupiny je morfin, který mj. zůstává standardem pro hodnocení dalších analgetik.

Přibližné procentuální zastoupení nejvýznamnějších alkaloidů v opiu (zaschlé šťávě z nezralých makovic)

K prvnímu lednu roku 2014 začala platit novela č. 399/2013 vyhlášky č. 329/1997 Sb., vydané podle zákona o potravinách, která v příloze č. 9 limituje obsah morfinových alkaloidů na nejvýše 25 mg/kg máku.
Příliv a prodej farmaceutických odrůd máku byl omezen ve prospěch potravinářských odrůd pěstovaných v ČR. Nikoli pro prokázanou zdravotní závadnost, ale pro hygienickou závadnost, která pro praxi plyne z platné novely vyhlášky č. 329/1997 Sb.
(ber, 2014)

Odkazy:
Vyhláška č. 399/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb

Český mák má zelenou na trhu v ČR – od 1. 1. 2014 platí nový limit“ (SZÚ, 7.3.2014) http://www.bezpecnostpotravin.cz/cesky-mak-ma-zelenou-na-trhu-v-cr-od-1-1-2014-plati-novy-limit.aspx#sthash.DsZ24pTt.dpuf

http://www.eurochem.cz/polavolt/org/abecedne/a/popisy/alkaloidy.htm

EFSA Journal 2011;9(11):2405: Scientific Opinion on the risks for public health related to the presence of opium alkaloids in poppy seeds