Monakolin K

Monakolin K je produkt plísně Monascus purpureus, která zbarvuje substrát (obvykle rýži) do červena. Extrakt získaný ze substrátu je rovněž červený a obsahuje především monakolin K. Monakolin K je statin chemicky identický s lovastatinem, který inhibuje syntézu cholesterolu. (Pozn: Statiny jsou léčiva fungující jako hypolipidemika, léčí se jimi tedy zvýšená hladina některých lipidů v krvi.)

Informace ze stanoviska SZÚ k monakolinu K:

1) Maximální dávka v ČR je v současnosti stanovena na 10 mg monakolinu K/den (jedná se o dočasnou hodnotu, která bude potvrzena nebo vyvrácena na základě sběru dat o bezpečnosti této látky prováděném např. ANSES Francie).
Pokud nebude v budoucnu potvrzena bezpečnost této denní dávky, povolená dávka pro ČR bude snížena.

2) Osoba uvádějící na trh doplněk stravy s obsahem extraktu z červené fermentované rýže s obsahem monakolinu K musí mít doloženou čistotu tohoto extraktu zahrnující zejména kriterium na obsah citrininu. Dle návrhu EK Sanco11380/2013 maximální limit pro citrinin v doplňcích stravy na bázi červené fermentované rýže je 2 mg/kg. (Pozn.:  Citrinin je mykotoxin produkovaný několika druhy plísní rodu Aspergillus, Penicillium a Monascus, které napadají hlavně uskladněné obilí. Citrinin je neurotoxický.)

3) Na základě stanoviska EFSA odkazující se na restrikce týkající se léčivých přípravků s obsahem lovastatinu na trhu EU je doporučeno uvádět tato upozornění na obalu doplňku stravy s monakolinem K:
a) Není určeno pro děti, mládež, těhotné a kojící ženy
b) Nevhodné při současné léčbě hypolipidemiky
c) U osob trpících onemocněním ledvin, jater a svalovými poruchami doporučujeme konzum přípravku konzultovat s lékařem

4) Na základě nařízení Komise (EU) č. 432/2012 lze uvádět na obalu doplňku stravy s monakolinem K toto zdravotní tvrzení:
Monakolin K z červené fermentované rýže přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi (podmínka: doporučená denní dávka obsahuje 10 mg monakolinu K).
(ber, 2014)Vzorec  lovastatinu


Odkazy:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/stanovisko-k-monakolinu-k.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/varovani-pred-nekterymi-rostlinnymi-doplnky.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/citrinin-mykotoxin-v-potravinach-a-krmivech.aspx
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statin
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:CS:PDF