Modrý jazyk

Onemocnění modrý jazyk (katarální horečka ovcí) je virové onemocnění domestikovaných i volně žijících přežvýkavců (ovcí, skotu), které se přenáší hmyzem. V současné době je známo 24 serotypů viru způsobujícího toto onemocnění. V srpnu 2006 se objevil serotyp 8, dříve známý z jižní Afriky a Indie, také v zemích severní Evropy a to u ovcí. Onemocnění modrý jazyk nepostihuje člověka, nešíří se masem ani mlékem.
Onemocnění se až dosud omezovalo na jižní části Evropy, např. Baleáry, Sardinii, Sicílii, Korsiku a některé oblasti Itálie, Španělska, Francie a Portugalska. V srpnu 2006 bylo prvně zjištěno v Nizozemí, následně v Belgii, Německu a Francii, tj. v oblastech ležících nad 50. rovnoběžkou severní šířky. Všechny země přijaly příslušná opatření – vytvoření ochranných zón, zákaz obchodování s přežvýkavci a kontroly přesunů zvířat.
Podle SVS ČR mohou v souvislosti se změnami klimatu v budoucnu Evropu ohrožovat i nemoci hospodářských zvířat, které byly dosud považovány za exotické.
(kvas)