Mléko syrové

Syrové mléko (tzn. mlékárensky neošetřené – nepodrobené teplotě nad 40 ºC) se v ČR smí prodávat přímo spotřebiteli jen v místě produkce, tzn. z farmy (viz Prodej ze dvora) a jen od zdravých zvířat z chovu prostého nebezpečných nákaz. V tom případě je nutné schválení veterinární správou a soustavné provádění kontroly.
Nařízení 853/2004/ES stanovuje limity obsahu mikroorganismů (100 000/ml), obsahu somatických buněk (400 000/ml) a antibiotik. Pokud není syrové mléko prodáno do 2 h po nadojení, musí být zchlazeno na 8 ºC a prodáno do 24 h po nadojení. Při prodeji musí být na viditelném místě uvedeno „Syrové mléko před použitím převařit“.
Předmětem přímého prodeje syrového mléka nemůže být syrové ovčí a kobylí mléko.
V některých zemích např. v Německu, Nizozemí, Belgii, Švýcarsku, Francii, Dánsku a Švédsku lze za určitých podmínek prodávat syrové mléko i v obchodní síti.V Německu se takové mléko prodávané prostřednictvím tržní sítě označuje "Vorzugsmilch" (něco jako „prémiové mléko“), má původní obsah tuku a je předmětem přísného dozoru. Anglická královská rodina konzumuje syrové mléko už 500 let.
Obecně však syrové mléko představuje riziko různých infekčních onemocnění jako tuberkulóza, brucelóza, listerióza a salmonelóza. V syrovém mléce byla prokázána i přítomnost viru meningoencefalitidy, jehož je skot častým nositelem.
Výhodou konzumace syrového mléka je minimalizace ztrát živin a možná vyšší senzorická hodnota. Často však rizika převyšují přínos. (sk)