Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu

Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu (MKJD) vznikla při Státním zdravotním ústavu v Praze, přičemž hlavními iniciátory, kteří se podíleli na založení MKJD, byli: Endokrinologický ústav Praha, Klinika dětí a dorostu FNKV Praha, SZÚ Praha a Český výbor UNICEF. Podnětem pro vznik Komise byl také závěr ze světového summitu o dětech pořádaný v New Yorku, který v roce 1990 vyzval členské státy OSN a WHO k vyřešení problému (odstranění nedostatku jódu) do konce tisíciletí. Komise také navázala spolupráci s mezinárodní organizací pro řešení jódového deficitu – ICCIDD (International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders), která je poradní institucí WHO.
Dnes členy Komise tvoří vedle zástupců Státního zdravotního ústavu, Endokrinologického ústavu, UNICEF, pediatrů, hygieniků a biochemiků, také zástupci MZ ČR a MZe ČR, zástupci některých výzkumných ústavů MZe ČR a reprezentanti nevládní a podnikatelské sféry. Do činnosti MKJD byla také zapojena univerzitní výzkumná pracoviště.
 
MKJD se systematicky zabývá objektivními důkazy o nedostatku jódu (v polovině 90. let) nebo důkazy o uspokojivé saturaci obyvatel jódem (přelom roku 2000) či jevy naznačující trendy k překročení optima jódové saturace (například vysoké hladiny jódu v kravském mléce a vejcích některých výrobců v polovině první dekády 21. století). Komise se při tvorbě doporučení snaží vždy bezprostředně reagovat na aktuální situaci saturace obyvatelstva jódem. Při tvorbě doporučení MKJD zohledňuje doporučení týkající se jódu zveřejněná WHO – ICCIDD a také zvažuje výsledky epidemiologických studií sledujících saturaci jódem a řešení jódového deficitu v zahraniční literatuře. (kvas)

Další informace: http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/meziresortni-komise-pro-reseni-jodoveho-deficitu-mkjd 

Související články z portálu Bezpečnosti potravin