Meticillin rezistentní Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus je bakterie, která se trvale nebo v různých intervalech přenáší zdravými osobami a je velmi častou příčinou méně významných kožních infekcí, které obvykle nevyžadují léčbu. U hospitalizovaných pacientů je S. aureus běžnou příčinou infekcí získaných v nemocnici. Jeho varianta, meticillin rezistentní S. aureus (MRSA) se prvně objevila v 70. letech minulého století. V současné době se často vyskytuje v nemocnicích v řadě států EU. V posledních letech se mimo nemocnice vyvinuly klony MRSA, které způsobují infekce u osob, které nejsou s nemocnicí nijak spojeny.
 
MRSA je bakterie žijící především na kůži lidí a bývá spojována s kožními infekcemi. Příležitostně ovšem proniká do krevního oběhu a způsobuje bakteriémii (se zvýšenou teplotou nebo horečkou). Následně napadá tělní orgány. MRSA tak může způsobit artritidu, zápal plic nebo v případě napadení srdce i endokarditidu. Pro člověka představuje opravdu vážné ohrožení zdraví.
 
V současné době Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) provádí výzkumy, které již prokázaly vysokou frekvenci nálezů MRSA u prasat v Holandsku a Německu, ale především u pracovníků na farmách a u veterinářů. Podobnou vysokou frekvenci nálezů hlásí rovněž Kanada a USA. U zvířat byl prokázán výskyt MRSA ST398, který nemá nic společného s nemocniční bakterií MRSA, ale přesto může u lidí způsobovat stejná onemocnění jako MRSA, pokud dojde k infikování rány anebo se dostane do krevního oběhu.
 
Holandská studie (vyšetřování nosních výtěrů) zjistila, že 50 % farmářů chovajících prasata v konvenčních chovech je pozitivními nosiči MRSA, zatímco v běžné populaci je těchto nosičů pouze 0,03%.
 
MRSA se šíří velmi rychle, proto je nezbytná vysoká opatrnost. Doporučení: nenakupovat prasata z postižených zemí nebo regionů Evropy. Při nákupu se ujistit, že pocházejí z MRSA negativního prostředí. Dohled nad opatřeními, která se týkají MRSA, zajišťuje v ČR Státní veterinární správa.
(kvas)