Metabolomika

Soubor všech enzymových reakcí, při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách živých organismů, se nazývá metabolismus. Produktem látkové přeměny jsou nízkomolekulární látky – metabolity. Kompletní soubor nízkomolekulárních látek, přítomných v buňce či biologickém systému v daném čase je metabolom (soubor organických látek: aminokyselin, mastných kyselin, sacharidů, organických kyselin, lipidů, sekundárních metabolitů, dále anorganických látek a elementů. Metabolom je tak soubor meziproduktů a koncových produktů genové exprese a enzymové aktivity.

Vědní disciplína zaměřená na studium metabolomu se nazývá metabolomika. Výhodou metabolomiky je, že poskytuje bezprostřednější informace o našem metabolismu.

Někdy se hovoří o metabonomice, což je v zásadě to stejné.
(kvas)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin