Meloun

Bezpečné nakládání s potravinami je vždy velmi důležité zvláště v letních měsících, kdy venkovní teplota často překračuje i 30°C. Je pak velmi obtížné uchovávat potraviny, které je nezbytné skladovat při teplotách do 5°C. Lidé velmi často zapomínají, že symbol horkého a slunného léta – naporcovaný meloun – je také nutné uchovávat v chladu.
U melounů byl zjištěn výskyt nebezpečných bakterií rodů Salmonella a Shigella. Řada epidemií salmonelózy je spojována s konzumací melounů, např. z oblíbených salátových barů. Hlavní příčinou těchto epidemií byly nebezpečné bakterie které se vyskytovaly na znečištěném a neumytém povrchu melounů a kontaminovaly vnitřní část melounu při krájení. Pokud nejsou naporcované melouny uchovány v chladu, nebezpečné bakterie se mohou pomnožit a způsobit alimentární onemocnění. Vždy platí – čím déle jsou naporcované melouny nesprávně skladovány, tím více je ohroženo naše zdraví.
Řada lidí se také domnívá, že meloun jako ovoce je dostatečně kyselé, což brání pomnožení bakterií. Faktem však je, že pH většiny melounů je vyšší než 5,0 a za těchto podmínek nebezpečné bakterie mohou přežívat i pomnožovat se.

Následující řádky nabízejí stručný návod pro bezpečnou konzumaci melounů:
• Vždy je nutné povrch všech melounů důkladně umýt nejlépe za použití kartáčku a ve velkém množství vody. K porcování se musí používat pouze čistý nůž na čisté podložce.
• Naporcovaný meloun je nezbytné uchovávat v chladničce až do doby těsně před konzumací.
• Nakupovat melouny se doporučuje jen v prodejnách, kde se naporcované melouny uchovávají v chladících boxech. Celé melouny se v chladu uchovávat nemusí.
• Ruce a veškerá zařízení i pomůcky (kuchyňská prkénka, nože, apod.) se musí před a po porcování důkladně umýt v horké vodě s mýdlem nebo detergentem a následně opláchnout.
• Naporcované melouny se musí zchladit na minimálně na 5°C.
• Pokud se naporcované melouny budou nabízet na venkovní oslavě (pikniku, party), je třeba meloun naporcovat doma, kousky umístit do uzavřené dózy a uchovat v dóze (lednici) na ledu (nebo chladící vložce) až do doby těsně před podáváním.
• Nechlazené naporcované melouny mohou být nabízeny max. po dobu 4 hodin (v rámci občerstvení, pikniku nebo bufetu).
• Po 4 hodinách by se všechny nespotřebované naporcované melouny měly vyhodit.
Ostatní ovoce (jako pomeranče, jablka, citróny, ananas) je kyselejší a tím méně rizikové.
(mch)