Mělněné maso

V prodeji často nacházíme balený výrobek označený jako „mělněné maso“, spotřebitelé se nad názvem pozastavují, protože předpokládají, že jde o „obyčejné“ mleté maso.

V legislativě je „mleté maso“ definováno jako vykostěné maso, které bylo rozmělněno a obsahuje méně než 1 % soli. Když však je do výrobku přidáno více soli nebo kyselina askorbová jako stabilizátor barvy nebo jiná přísada, nelze už výrobek označit termínem „mleté maso“. V tom případě už je výrobek zařazen do skupiny „masný polotovar“, a jako obchodní název se použije např. „Mělněné maso“ nebo jiný vhodný termín. Využití výrobku je v zásadě stejné jako v případě mletého masa. Přísady jsou na obale uvedeny v rámci údaje „Složení výrobku“. (sk)