Maskované mykotoxiny

Mykotoxiny jsou zčásti metabolizovány živými rostlinami, včetně potravinářských plodin. Lidé, kteří konzumují části kontaminovaných rostlin, zvláště cereálií nebo jejich zpracovaných produktů, nejsou vystaveni pouze nativním (prostým) mykotoxinům, ale také konjugovaným (vázaným) formám. Dalším zdrojem konjugátů mykotoxinů je, kromě metabolismu, zpracování potravin (např. vaření, pečení, vaření piva).

Málo je známo o výskytu, biologické využitelnosti a dalším metabolismu některých těchto vázaných sloučenin, které rovněž unikají obvyklým analytickým detekčním technikám používaným pro rutinní kontrolu. To vede k tomu, že celkové zatížení spotřebitelů mykotoxiny se podhodnocuje.

(kvas)