Malachitová zeleň

Malachitová zeleň – tmavě zelené barvivo trifenylmetan se pro svůj fungicidní účinek používá od 30. let minulého století v akvakulturách, a jinak jako barvivo textilu a papíru.

Malachitová zeleň stejně jako leukomalachitová zeleň patří k barvivům považovaným za genotoxické a/nebo karcinogenní. Dosud však nejsou tyto látky exaktně vyhodnoceny a není pro ně stanovena hodnota ADI. Občas se objevují názory, že přísnost je přehnaná, že riziko je minimální, ale na druhé straně už došlo ke kontaminaci volných vod.

Malachitová zeleň není uvedena jako povolená látka v nařízení 37/2010/EU, o farmakologicky účinných látkách pro chov ryb a její přítomnost není přípustná v živočišných potravinách podle nařízení 2377/90/ES o reziduích veterinárních prostředků. Používat ji není povoleno nejen v Evropě, ale ani např. v Kanadě a USA. Lze ji použít jen pro chov akvarijních rybek. Její použití znamená řadu bezpečnostních rizik i pro ryby (nepříznivý vliv na přírůstky, vyšší úhyny ošetřených ryb, anémie, zvýšená incidence nádorů).

Přestože tyto látky v potravinách nesmí být přítomny (mez detekovatelnosti: 2 µg/kg), občas se v produktech akvakultur vyskytují. Příčinou může být jednak jejich ilegální použití jako léčiva v akvakulturách, jednak kontaminace z jiných vod a sedimentů.

Kontrole přítomnosti malachitové zeleně a jiných barviv je věnována značná pozornost jak v ČR, tak v rámci EU. Kontrola se provádí u chovaných sladkovodních ryb (zvláště pstruh a kapr) krátce před tržní zralostí.  Při překročení stanovené hodnoty (mez detekce) nepovolí orgány veterinárního dozoru uvedení těchto ryb do oběhu. (sk)

 

 

 

Související články z portálu Bezpečnosti potravin