Lipoproteiny

V krevním řečišti lidského organizmu se vyskytují lipoproteiny: jsou to sférické útvary složené z lipidů, cholesterolu a bílkovin. Jsou spojovány s přenosem cholesterolu a mastných kyselin. Podle své hustoty se dělí do dvou skupin: lipoproteiny o vysoké hustotě (HDLs) a lipoproteiny o nízké hustotě (LDLs).

LDLs transportují asi 75 % cirkulujícího krevního cholesterolu do cílových buněk. Podobným způsobem jako klíč zapadá do daného zámku, váží se LDLs jen na specifická místa na povrchu buněk akceptujících cholesterol. Po vazbě vstoupí do buněk, na něž se vázaly. Uvnitř buněk se pak LDLs rozkládají a při tomto rozkladu se uvolňuje cholesterol. Vzhledem k tom, že je v LDLs vysoká koncentrace cholesterolu, mají na náš zdravotní stav negativní vliv. LDLs se podílejí na ukládáná cholesterolu a degradovaných buněk do cév a tím na vzniku atherosklerózy.

HDLs působí proti vlivu LDLs tím, že odstraňují usazeniny cholesterolu z cév a odvádějí ho do jater a tím k dalšímu vyloučení z organizmu. Brání tím hromadění cholesterolu v cévách a tím atheroskleróze. Pokles množství HDL není proto žádoucí. Vysoké hladiny LDLs jsou ukazatelem začínajícího kardiovaskulárního onemocnění, vysoké hladiny HDLs ukazují, že tělo má proti kardiovaskulárnímu onemocnění ochranu.

(kvas)