Lednička

 

Lednička (chladnička)  umožňuje uchovávat potraviny čerstvé po delší dobu. Nízká teplota zpomaluje nebo zastavuje růst nejběžnějších druhů patogenních bakterií. Následující řádky nabízí doporučení pro účelné a bezpečné využívání chladničky

 

 1. Udržujte chladničku v čistotě a pravidelně ji odmrazujte. Vnitřní část chladničky pravidelně vymývejte teplou vodou se saponátem a jednou za čas i s dezinfekčním prostředkem. Vždy setřete potřísněné povrchy dříve než ztuhnou
 2. Teplota v chladničce má být nejvýše 5° C, ke kontrole teplot je vhodné používat kuchyňský teploměr. 
 3. Nikdy nepřeplňujte lednici, neboť pak nelze udržet doporučenou bezpečnou teplotu.  
 4. Nenechávejte u chladničky dlouho otevřené dveře.
 5. Chlazené potraviny vraťte do lednice ihned po použití (např. mléko, máslo, majonézu, dresinky atd.)
 6. Do lednice horké potraviny nepatří.  Tepelně upravené potraviny před uzavřením do dóz a nádob a uložením do lednice nejprve rychle zchlaďte.
 7. Vyhoďte všechny nespotřebované zbytky pokrmů či výrobků, které jsou v lednici déle než dva, nejvýše tři dny.
 8. Pomocí kuchyňského teploměru zkontrolujte, že teplota v nejchladnější část lednice je v rozmezí 0-4° C. V mrazáku má být teplota – 18 °C. 
 9. Potraviny určené k rozmrazování položte do spodní části lednice na tácky nebo do misek, aby se zabránilo vytékání vody nebo šťáv z masa a případné kontaminace jiných potravin uložených v chladničce. NIKDY znovu nezmrazujte již rozmrazené potraviny.
 10. Vejce uchovávejte v lednici a vždy si umyjte ruce po manipulaci s vejci. Snížíte tak riziko onemocnění salmonelou.
 11. Potraviny do lednice neukládejte těsně vedle sebe, bráníte tak lepší cirkulaci chladného vzduchu v lednici.
 12. Neskladujte potraviny v otevřených konzervách. Potraviny nebo výrobky přendejte do nekovových obalů, uzavřete a spotřebujte do 2 dnů.
 13. Vždy uchovávejte neúdržné (tj. rychle se kazící) potraviny v nejchladnější části lednice.
 14. Uchovávejte čerstvé maso odděleně od tepelně upravených potravin, např. vařeného masa, šunky nebo potravin určených k přímé spotřebě bez tepelné úpravy. Omezíte tak riziko křížové kontaminace.
  (mch)