Lapače hmyzu

K hubení hmyzu, a zejména much, které mohou přenášet patogenní mikroorganizmy, se používají elektrické lapače hmyzu, do nichž jsou mouchy lákány světlem. Obvyklým způsobem boje proti mouchám je používání insekticidů, ale na jatkách, potravinářských provozech či obchodech bývá vhodnější využití lapačů. Rozdíly v počtech much chycených do jednotlivých lapačů jsou dány jejich umístěním. Jako nejvhodnější se jeví instalace lapačů ve vstupních prostorách, aby bylo pochytáno nejvíce hmyzu, který se snaží vniknout do místnosti. Při usmrcování much elektrickým proudem vzniká prach, který obsahuje mikroorganizmy uvolněné z těl much a může kontaminovat maso a potravinářské výrobky nebo vyvolávat alergie u pracovníků. Prach v lapači může obsahovat drobné částečky rozbitých těl much. Konstrukce lapače nebrání uvolňování tohoto prachu do okolního prostoru. Studiem množství a druhové zastoupení výskytu hmyzu v letních měsících v provozech jatek a následnými riziky případné kontaminace masných výrobků bakteriemi se zabývali odborníci Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.
Z mikrobiologických nálezů vyplynulo, že umístění lapačů nad pracovními plochami, např. stoly je nevhodné, poněvadž prach z much usmrcených v těchto lapačích obsahuje velké množství životaschopných bakterií, které mohou kontaminovat maso, masné i další potravinářské výrobky.
(mch)