Lamblie střevní

Lamblie střevní je prvok, který má dvoustranně souměrné tělo s osmi bičíky a dvěmi jádry. Napadá buňky tenkého střeva a způsobuje horečnaté záněty a průjmy. Jejím napadením jsou ohroženy spíše děti než dospělí. Vyskytuje se zejména v jižní Evropě a na Balkáně, ale každé léto je zjištěna řada případů napadení lamblií i na našem území.

Onemocnění způsobená lamblií bývají někdy označována jako giardióza. Lamblie má zploštělé tělo s přísavkou, kterou se udržuje v tenkém střevě. Lamblie způsobuje prudké a bolestivé průjmy, křeče, přítomnost tuku ve stolici, plynatost, únavu a hubnutí. Na rentgenu jsou u nemocných osob patrné záněty dvanáctníku tenkého střeva. Průjem může přetrvávat i několik let, může být akutní i chronický, trvalý i občasný.

Výskyt infekce je celosvětový, zejména však v oblastech s nízkou úrovní hygieny a v dětských kolektivních zařízeních, zejména pro děti předškolního věku. Výskyt je mezi 1-30 % populace. Možné jsou i epidemie fekálně znečištěnou vodou. Výskyt giardiózy v České republice klesá a v současnosti je to několik set lidí ročně.

Základní cestou přenosu je přenos od člověka k člověku, při kterém se cysty ze stolice infikovaného jedince dostanou přes znečistěné ruce nebo znečištěné předměty do úst další osoby. Inkubační doba je 3-25 dní, i déle, nejčastěji mezi 7-10 dny. Nemoci způsobené prvoky jsou léčitelné a příznaky při vhodné léčbě mizí do několika dnů. Infekce se často vyléčí sama.

Nejlepší prevencí je dodržování zásad osobní a obecné hygieny a poučení o nutnosti mytí rukou před zacházením s potravinami, před jídlem a po použití záchodu.

(old)