Laktoferin

Výživově významným produktem ze syrovátky je mnohostranně účinný laktoferin (antimikrobiální, imunoprotektivní a antioxidační vlastnosti, regulace absorpce železa). Byl objeven v r. 1939 v kravském mléce a v r. 1960 v mateřském mléce jako bílkovina (přesněji glykoprotein – sestává z aminokyselin a cukerné složky), která váže a transportuje železo – „lakto-transferin“. Jeho obsah v mateřském mléce a podobně i v mléce ostatních savců postupně klesá. Nejbohatším zdrojem proto je mlezivo (kolostrum). Laktoferin je obsažen i v různých sekretech, je důležitou součástí neutrofilních leukocytů.
Využívá se k léčení chronické hepatitidy C a kožních infekcí, antimikrobiální vlastnosti se uplatňují i proti Helicobacter pylori. Má příznivý vliv na růst bifidobakterií v zažívacím traktu.
Příznivý účinek laktoferinu:
*Při snížené obranyschopnosti organismu
*Při zažívacích potížích
*Při zánětlivých onemocněních trávícího traktu
*Při chronickém únavovém syndromu •  při alergických reakcích
*Při nadměrném výdeji energie
*Pro zabezpečení vnitřní psychické rovnováhy
*Při onemocnění kůže
*Při narušení metabolismu železa
V r. 1986 byl vyroben první výrobek s laktoferinem pro kojeneckou výživu. Od té doby se technologie vyvíjí a spotřeba enormně vzrostla (obrat kolem 5 mld. USD).
Vědci se pokoušejí pomocí genetických modifikací o produkci laktoferinu v chovu zvířat a pěstování rostlin (zabudování „mléčného“ genu pro vytváření transferinu např. do rýže).
Laktoferin nebo mlezivo bývá často složkou výživových doplňků v kapslích. (sk)