Laetril

Laetril je sloučenina příbuzná amygdalinu, nikoli však totožná, jak se někdy uvádí. Laetril má blíže k prunasinu, od něhož se liší vazbou mandelonitrilu na ß-glukuronovou kyselinu místo na ß-D-glukosu. Štěpením se uvolňuje mandelonitril, a to v prostorovém uspořádání vyvolávajícím stáčení roviny polarizovaného světla vlevo, zatímco mandelonitril uvolněný z amygdalinu stáčí rovinu polarizovaného světla vpravo. Odtud také pochází název: laevorotatory (levotočivý) mandelonitril. Laetril se často také nesprávně označuje jako vitamin B17.
Dalším štěpením vznikají benzaldehyd a kyanovodík.

Určitý chaos v používání názvu laetril vyplývá i ze skutečnosti, že označení laetril je užíváno pro dvě odlišné látky:
– jednak pro  D-mandelonitril-ß-glukuronid se strukturou popsanou výše, vyráběný alespoň zčásti synteticky,
– jednak pro příbuzný amygdalin získávaný z rozmělněných meruňkových jader, jehož největším producentem je Mexiko.

Amygdalin byl navržen pro léčbu rakoviny již ve 20. letech 20. století, později se zájem obrátil především na laetril. Největšího rozmachu dosáhla tato alternativní léčba v USA. Laetril byl ale postupně v USA i dalších zemích zakázán, léky obsahující  kyanogenní  glykosidy (viz kyanogeny) jsou v některých zemích pouze na lékařský předpis.
Laetril a amygdalin jsou reklamou doporučovány jako látky potlačující rakovinné buňky. Ze zhodnocení původních vědeckých zpráv a z posouzení alternativních způsobů léčby v onkologii vyplynulo, že účinnost laetrilu (nebo amygdalinu) při léčbě rakoviny nebyla prokázána. Navíc existuje riziko toxicity kyanovodíku, který se z těchto látek uvolňuje. (ber)

Literatura
Milazzo, S. – Lejeune, S. – Ernst, E.   Laetrile for cancer: a systematic review of the clinical evidence. Support Care Cancor, 2007, 15, 583-595
[2] Hübner, J – Münstedt , K.  Alternative Therapien in der Onkologie, 2009, 15, 912-918
Wikipedia – amygdalin