Kratom

Rostlina Mitragyna speciosa nazývaná „Kratom“ je druh rostliny z čeledi mořenovité. Je to tropický strom se vstřícnými jednoduchými listy a žlutavými květy v kulovitých květenstvích. Plodem jsou drobné tobolky v kulovitém plodenství. Strom se vyskytuje v nížinných tropických deštných lesích Indočíny a jihovýchodní Asie.

Jedná se o rostlinu, která je různými prodejci nabízena pro své údajně povzbuzující účinky, posílení energie a podobně. Z rostliny však bylo izolováno více než 25 různých alkaloidů ze skupiny indolů a oxoindolů, přičemž mezi nejvýznamnější indolové alkaloidy patří mitragynin a 7-hydroxymitragynin, s opinoidními účinky na centrální nervový systém. Působení látek obsažených v této rostlině by tedy mohlo být spojeno s řadou rizik.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se při provádění státního dozoru stále častěji setkává s případy, kdy je na trh různými způsoby (nejčastěji prostřednictvím internetového prodeje) uváděna tato rostlina Mitragyna speciosa (Kratom) nebo výrobky, které ji obsahují.

V současné době je rostlina Mitragyna speciosa (Kratom), pokud je nabízena jako potravina a konzumována v jakékoliv formě, považována za tzv. „potenciální“ novou potravinu, neboť žádný z členských států dosud nedoložil historii konzumace této rostliny ve významné míře před 15.5.1997. Před uvedením na trh rostliny Mitragyna speciosa (a/nebo výrobků z této rostliny získaných), musí být její bezpečnost posouzena EFSA v rámci procesu autorizace (schválení) nové potraviny, případně notifikace tradiční potraviny ze třetí země, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách.

• Pravděpodobně se jedná o psychoaktivní rostlinu – probíhá diskuse o vytváření závislosti.
• Kompendium EFSA tuto rostlinu uvádí mezi rostlinami hodnými zřetele vzhledem k obsahu 7-hydroxymitragyninu.
• V poslední době se rozvíjí ve Spojených Státech odborná diskuse, zda nezakázat produkty z rostliny zařazením mezi omamné a psychotropní látky (OPL)

Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí v Závěrečné zprávě za rok 2020 zveřejnil zhodnocení bezpečnosti druhu Mitragyna speciosa (Kratom) s ohledem na to, zda je možno jej používat do doplňků stravy a potravin ve smyslu Vyhlášky č. 58/2018 Sb. V závěru se uvádí, že potraviny s mytragyninem a 7-hydroxymitragyninem (obsažené v rostlině Mytragina speciosa) se nedají považovat za bezpečné, resp. pravděpodobně jsou v současných nestandardních aplikačních formách nevhodné k lidské spotřebě jako složky potravin a doplňky stravy.
(ber, 2021)

 

Zdroj:
SZPI: Přístup SZPI k produktům získaným z rostliny Mitragyna speciosa nazývané též „Kratom“ (gov.cz), 26. 04. 2021;
SZPI, Aktuality v problematice nových potravin, prezentace: : Prezentace aplikace PowerPoint (foodnet.cz);
Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí: Prezentace aplikace PowerPoint (foodnet.cz).