Koňské maso

Koňské maso je potravina, která podléhá kontrole jako jiné druhy „potravinových zvířat“.
V únoru 2013 byla odhalena kontaminace výrobků z hovězího masa koňským masem v potravinovém řetězci EU. Koňské maso bylo podvodně použito místo hovězího v různých potravinářských výrobcích, zejména ve výrobcích obsahujících mleté výrobní maso ( např. lasagne).

Koňské maso není pro člověka škodlivé a je nabízeno k prodeji i v České republice. Prokáže-li laboratorní analýza přítomnost koňského masa ve výrobku a tato složka není označena na obalu potraviny v souladu s požadavky potravinářského práva, jedná se o delikt s právní kvalifikací klamání spotřebitele. Zákon zde umožňuje uložit sankci do výše tří milionů korun.

Koňské maso je z čistě dietetického pohledu dokonce vhodnější než maso hovězí, protože obsahuje vyšší podíl bílkovin a podstatně nižší podíl tuků, zejména s nasycenými mastnými kyselinami. Je také lepším zdrojem železa, mírně horším zdrojem zinku, další živiny jsou obsaženy ve srovnatelném množství .

V ČR se koně běžně porážejí, i když to je malé množství. V roce 2012 bylo poraženo celkem 407 koní (rok 2011 – 432 koní), a to na 49 porážkách po celé ČR (rok 2011 – 55 porážek).
Kromě koňského masa tuzemského původu se na český trh obchoduje i maso z jiných států mimo ČR (např. Francie, Bulharsko, Belgie aj.). Veterinární dozor má informace o všech zásilkách potravin živočišného původu přicházejících do ČR ze zemí EU, předávání těchto informací se řídí nařízením vlády č. 125/2011.
A pokud jde o koně určené na porážku k lidské spotřebě, musí splňovat stejné podmínky zdravotní nezávadnosti jako všechna jatečná zvířata. Koním se pro jejich určitá specifika věnuje na jatkách velká pozornost a u každého koně jsou kontrolovány: Záznamy o léčbě zapsané v průkazu koně, který ho na jatka musí doprovázet (kůň bez průkazu nesmí být poražen); Informace o potravinovém řetězci; popřípadě jsou odebírány vzorky.
Koně, kterým byla podána léčiva, která nejsou povolena pro potravinová zvířata (např. "fenylbutazon"), jsou vyloučeni z potravního řetězce na základě záznamu v průkazu koně a neškodně odstraněni jako VŽP 1. kategorie.

V souvislosti s kauzou hovězích výrobků kontaminovaných koňským masem (v EU v roce 2013) byla založena nová kategorie webu bezpecnostpotravin.cz: kategorie „Koňské maso(ber, 2013)

Legislativa:
Nařízení vlády č. 125/2011

Zdroj:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/jak-je-to-s-koninou-v-cr.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/analyza-prokazala-pritomnost-konske-dna-v-hovezim-mase-na-ceskem-trhu.aspx
http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/konske-maso-misto-hoveziho-na-taliri-zrcadlo-nastavene

Související články z portálu Bezpečnosti potravin