Konjugovaná kyselina linolová

Termín „konjugovaná kyselina linolová“ (CLA) se používá pro směs izomerů kyseliny linolové, která se vyskytuje ve zvýšené koncentraci především v potravinách živočišného původu, jako je mléko nebo skopové a hovězí maso, a vyznačující se zvláštními účinky. Podíl CLA v rostlinných zdrojích je velmi nízký, ale přesto pro získávání CLA se z ekonomických důvodů využívají (např. slunečnicové semeno). Na rozdíl od kyseliny linolové, což je nenasycená mastná kyselina  (s dvěma dvojnými vazbami, tj.  kyselina cis-9, cis-12 oktadekadienová), se ve směsi vyskytují optické izomery cis-cis, cis-trans a trans-trans, a to s dvojnými vazbami v polohách 9 a 11, 10 a 12, nebo 11 a 13). Izomer cis-9, trans-11 byl nazván "bachorovou kyselinou" (rumenic acid). CLA jakožto přirozená složka stravy je posuzována pozitivně na rozdíl od jiných trans-mastných kyselin  vytvářených při zpracování potravin.
Byl prokázán antikarcinogenní účinek – v případě karcinomu prsu, kůže, prostaty a střeva. Dále byl prokázán účinek na hospodaření s tuky v těle, což je využíváno v přípravcích pro sportovce – pro vytváření svaloviny a redukci tuku. Ukazuje se, že vyšší hladiny CLA jsou bariérou proti pronikání jiných mastných kyselin do tukových buněk, tzn. zabraňují ukládání tuku v podkožních vrstvách. Naopak jsou tukové složky prostřednictvím tělních tekutin přiváděny do svalů, kde jsou využity jako zdroj energie pro růst svalů a fyzickou činnost. CLA zároveň urychluje metabolismus, zvyšuje spalování tuků. Využití CLA do přípravků na hubnutí je však velmi sporné (diskutují se výsledky studií, jejichž účastníci užívali denně 3 až 6 g CLA.)
Výsledky výzkumu poukazují i na vliv CLA na stimulaci imunitního systému, potlačení alergií na potraviny, zmírňování pocitu hladu, přispívání k prevenci osteoporosy a revmatické arthritidy. 
Až donedávna nebyla CLA považována za důležitou živinu a její nedostatek v lidské stravě byl velmi vzácný. V současné době se věnuje CLA větší pozornost vzhledem ke změnám v technologiích živočišné produkce a ve stravovacích zvyklostech. Příjem CLA se snižuje se snižováním konzumace tučného mléka a masa. Obsah CLA v živočišných potravinách lze ovlivnit krmným režimem. Příznivě se projevuje pastevectví nebo přídavek šrotů některých cereálií a olejnin nebo přímo přídavek CLA do krmiva.
V čerstvém mléčném tuku byly zjištěny koncentrace CLA od 2 do 28 mg/g tuku a tyto hladiny vykazovaly sezónní fluktuace spojené s krmným režimem (běžně 3 až 6 mg CLA/g tuku). V tuku svaloviny se koncentrace CLA pohybuje od 5 do 15 mg/g. Pro vytváření CLA je nejvýznamnějším faktorem metabolismus anaerobních bakterií především v předžaludcích přežvýkavců.
Povolování přídavku CLA do potravin a potravinových doplňků je ve světě v různém stadiu, pokračují výzkumy příznivých i příp. nepříznivých účinků (např. inzulinorezistence). (K dispozici jsou např. přípravky Tonalin od firmy Cognis nebo Clarinol od firmy Lipid Nutrition.) (sk)