Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly (dřívější název Zemědělská a potravinářská knihovna), která je součástí Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), se řadí k největším knihovnám svého druhu ve světě. Za více než 80 let její existence se podařilo vybudovat hodnotný fond odborné literatury zahrnující všechny oblasti výroby potravin od prvovýroby až po okamžik, kdy hotové výrobky konzumuje spotřebitel. Tématické zaměření fondu zahrnuje především oblast zemědělství a potravinářství z hlediska technologie, ekonomiky, výzkumné činnosti, legislativy a bezpečnosti zemědělských produktů a potravin. Součástí fondu jsou i dokumenty o ekologii, veterinární medicíně, lesnictví, výživě a dalších tématech, které úzce či vzdáleně souvisí se zemědělstvím a potravinářstvím.
Přístup k primárním informačním pramenům usnadňují informační nástroje. Řada z nich je přístupná on-line nebo některé pouze na PC ve studovně. K nejvýznamnějším a nejvíce využívaným se řadí on-line katalog knihovny a Česká zemědělská a potravinářská bibliografie. Katalog knihovny je v elektronické formě budován od roku 1993 a v současné době zahrnuje cca 204 000 záznamů o knihách, sbornících, výzkumných zprávách, svázaných ročnících časopisů, videokazetách, dokumentech na CD a e-knihách, které jsou k dispozici ve fondu. Tvorba České zemědělské a potravinářské bibliografie  byla zahájena v r. 1993 a v současné době obsahuje přes 140 000 záznamů článů publikovaných v oborových časopisech a sbornících vydaných v České republice. Od roku 2005 pod odkazem "Novinky a odborná témata" uživatelé naleznou v on-line katalogu ZPK nyní kromě novinek z fondu knihovny a novinek z České zemědělské a potravinářské bibliografie také starší tituly nově zařazené do fondu knihovny a tituly k vybraným odborným tématům včetně bezpečnosti potravin.  
Informace o starším fondu lze hledat také v naskenovaném on-line lístkovém jmenném katalogu nebo ve dvou bibliografických databázích (zemědělské AGROINDEX a potravinářské ALIMIS), které jsou přístupné ve studovně knihovny.

Knihovna zpřístupňuje rovněž licencované elektronické informační zdroje (dále EIZ), které nabízejí rychlou a snadnou cestu k vědeckým informacím. EIZ (bibliografické a plnotextové databáze, elektronické knihy a časopisy) jsou přístupné z počítačů ve studovně ZPK a také z domova pro registrované uživatele ZPK. Součástí kolekce EIZ jsou i významné oborové bibliografické databáze –  AGRIS a CAB Abstracts a Food Science and Technology Abstracts (FSTA).
Ve fondu je také zastoupena i problematika bezpečnosti potravin, např. v katalogu knihovny bylo k 11. 4. 2012 nalezeno 480 záznamů, v České zemědělské a potravinářské bibliografii 649 záznamů.
Knihovna poskytuje celou škálu služeb: výpůjční, referenční, informační (INFOPULT), asistenční, reprografické (kopie v tištěné i elektronické formě), rešeršní (zpracování přehledů literatury), aj. 

Knihovna je pro veřejnost otevřena v Po a St od 9-18 h, v Út, Čt a Pá od 9-15
Podrobné informace o knihovně jsou k dispozici na domovských stránkách knihovny http://www.knihovnasvehly.cz/