Karoteny

Karotenoidy jsou v tuku rozpustné pigmenty produkované rostlinami. Jsou obsaženy v potravinářských produktech rostlinného i živočišného původu. Do potravin živočišného původu se dostávají ze stravy, kterou zvířata konzumují.

Karoteny tvoří podskupinu karotenoidů. Existují různé izomery karotenu, a to: alfa, beta a gama, přičemž z výživového hlediska je nejvýznamnější beta-karoten. Některé karoteny v organismu fungují jako “provitaminy vitaminu A”, tzn. jejich přeměnou vzniká v těle vitamin A.

Karoteny a řada dalších sloučenin ze skupiny karotenoidů má antioxidační účinky, tzn. zamezují v organismu řetězovým oxidačním pochodům, které vedou ke vzniku různých chorob, stárnutí atd.

Karotenoid lutein neplní funkci provitaminu A, tj. v organismu se nemění na sloučeniny, které by měly aktivitu vitaminu A (pozn. aktivitu vitaminu A má několik sloučenin, které se navzájem porovnávají z hlediska účinnosti prostřednictvím tzv. retinolekvivalentu). Luteinu se přisuzuje schopnost zamezovat degenerativnímu poškození makuly, a proto se považuje za důležitý faktor, který zamezuje vzniku očních zákalů ve stáří

Karotenoidu lykopenu (rovněž nemá aktivitu vitaminu A) se přisuzuje schopnost zamezovat vzniku rakoviny prostaty.

Karotenoidy jsou velice široká skupina látek, které jsou předmětem velkého zájmu odborníků. (kvas)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin