JRC

Společné výzkumné středisko (JRC, Joint Research Centre) je interní vědecký útvar Komise, které poskytuje nezávislé vědecké poradenství opírající se o důkazy a přispívá tak k tvorbě politik EU.

Bylo založeno v roce 1957 za účelem poskytování evropských odborných poznatků v oblasti jaderné energie a časem se stalo rozsáhlým, rozmanitým a víceúčelovým výzkumným ústavem, který je zcela začleněn do Evropské komise. Působí jako rozhraní mezi výzkumem a praktickým uplatňováním tohoto výzkumu v politikách Společenství. Tento útvar slouží společným zájmům členských států nezávisle na komerčních a národních zájmech.

Středisko se zabývá výzkumem a inovacemi:

  • napomáhá činnosti jednotlivých útvarů Komise
  • řeší hlavní společenské výzvy za pomocí vývoje nových metod, nástrojů a norem
  • sdílí know-how s členskými státy EU, vědeckou obcí a mezinárodními partnery
  • podporuje investice do inovací v rámci programu Horizont 2020
  • provádí výzkum v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení

JRC je tvořeno 7 institucemi, které se nacházejí v pěti členských státech EU: v Belgii, Německu, Itálii, Nizozemí a Španělsku a zaměstnává kolem 3000 pracovníků z členských zemí EU.

Zdroj:

https://www.evropskyvyzkum.cz/cs/nastroje-spoluprace/iniciativy-ek/jrc

JRC