IPCS

International Programme on Chemical Safety (IPCS) je mezinárodní program zaměřený na bezpečnost chemických látek. Byl spuštěn v roce 1980. Na programu spolupracují tři organizace:
– Světová zdravotnická organizace (WHO),
– Mezinárodní organizace práce (ILO),
– Program pro životní prostředí OSN (UNEP).
Hlavní úlohou IPCS je dosáhnout toho, aby se chemické látky používaly bezpečně, a to na vědeckém základě.

 

Jednou z oblastí, na které se IPCS zaměřuje, jsou chemické látky v potravinách. V rámci IPCS se vyhodnocuje bezpečnost potravinových složek, toxických přirozených složek a kontaminantů potravin, potravinářských aditiv, reziduí pesticidů a veterinárních léčiv.

Více informací lze získat na stránkách WHO–IPCS > Chemické látky v potravinách.

(kvas)