Intoxikace

Jde o onemocnění vyvolané toxickými látkami obsaženými ve stravě. Existují intoxikace (otravy) vyvolané:
* bakteriálními toxiny (enterotoxikózy, botulismus),
* chemickými jedy (těžkými kovy, toxiny životního prostředí),
* přírodními toxiny obsaženými např. v houbách (mycetismus), v námelu (ergotismus),
* mrtvolnými jedy (ptomainismus).
 
Často se k alimentární intoxikaci řadí i některé akutní střevní infekce (salmonelózy aj.), neboť nelze vždy přesně oddělit toxické působení bakterií od jejich dalších negativních účinků na střevo.
Ptomainismus je otrava z masa způsobená mrtvolnými jedy (ptomainy). Ptomainy jsou aminy vznikající hnilobnými procesy z bílkovin v těle mrtvých živočichů. Patří sem např. neurin, kadaverin, putrescin (viz biogenní aminy). (kvas)