Informace

Významným a vyhledávaným zdrojem informací je knihovna KAŠ, která poskytuje své služby v rámci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Její bohaté fondy nabízí široké informační zázemí pro odborníky i spotřebitele. V on-line katalogu knihovny pod odkazem Novinky a odborná témata je pod dalším odkazem Vybraná odborná témata uveden i seznam publikací z fondu knihovny k problematice bezpečnosti potravin (od. r. 2000). Pro získání informaci o problematice bezpečnosti potravin lze rovněž využít licencované elektronické informační zdroje ( EIZ), které zpřístupňuje ZPK.  
 
Z českých zdrojů se problematikou bezpečnosti potravin zabývá specializovaný informační portál http://www.bezpecnostpotravin.cz, který provozuje a spravuje Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) – součást odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství. 

 Informace pro odbornou i spotřebitelskou veřejnost poskytují na svých domovských stránkách např. následující instituce :
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa
Státní zdravotní ústav
Centrum zdraví, výživy a potravin

Z nepřeberného množství informací na internetu v zahraničí lze doporučit např. následující informační zdroje:
Portál Evropského výboru pro potravinářské informace (European Food Information Council, EUFIC) – informace o bezpečnosti potravin a výživě přístupné v angličtině a v ostatních jazykových mutacích včetně češtiny
• Specializovaný portál Evropské Komise pro bezpečnost potravin a krmiv
Domovské stránky Evropského úřadu pro potraviny (European Food Safety Authority) – informace především pro odborníky v angličtině, francouzštině, němčině a italštině
Materiály o bezpečnosti potravin na stránkách WHO
Britský úřad pro potravinové standardy (Food Standards Agency) – informace v angličtině
• Databázi výukových a školících materiálů z oblasti bezpečnosti potravin – provoz zajišťuje Národní zemědělská knihovna při Ministerstvu zemědělství USA 
(mch)