Infopult Zemědělské a potravinářské knihovny ÚZEI

Infopult je moderní informační služba, kterou provozuje Zemědělská a potravinářská knihovna, jež je součástí Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Infopult představuje službu bezplatného poskytování stručných odpovědí na dotazy referenční (dostupnost knih, knihovní služby, rešerše) a odborné z oblasti zemědělství a potravinářství a příbuzných oborů. Služba Infopult v současném rozsahu byla zavedena v r. 2001, kdy byla v Ústavu zemědělských a potravinářských informací (nyní součást ÚZEI) realizována nová koncepce zpracování dotazů. Dotaz lze zadat ústně, telefonicky (222 000 270), e-mailem (info@uzei.cz), prostřednictvím webového rozhraní a nově i s využitím chatu. Odpovědi zpracovávají především interní informační experti ZPK – ÚZEI, v některých případech jsou oslovování i externí informační specialisté. Odpovědi na dotazy jsou zpracovány do 3 pracovních dnů nebo v případě pracovní zaneprázdněnosti nebo nepřítomnosti interních expertů podle dohody s tazatelem. Infopult v žádném případě NESLOUŽÍ k vypracování studií, referátů, seminárních a diplomových prací. Dotazy a odpovědi jsou archivovány v databázi, která je součástí domovských stránek ZPK.

Služba Infopult je variantou nového typu informační služby, kterou v již zavedla řada knihoven ve světě (Ask your library) a v České republice (Ptejte se knihovny) s cílem poskytnout uživatelům knihoven širší paletu informačních služeb a profilovat knihovny včetně ZPK jako informační centra po odbornou a spotřebitelskou veřejnost. ´
(mch)