Individualizovaná výživa

Jde o uplatnění nutrigenomiky. Záměrem je dosáhnout optimálního dietního režimu pro konkrétního jedince tak, aby byly respektovány nejen kvantitativní a kvalitativní potřeby výživy a aktuální zdravotní stav, ale i genetické dispozice jedince. Cílem je zabránit vzniku řady “civilizačních” onemocnění, případně přispět k jejich efektivnější terapii. (kvas)