Hexylresorcinol

Během několika hodin po vylovení se na skořápce syrových, chlazených a zmrazených korýšů objevují černé skvrny (melanóza). Vlivem působení polyfenoloxidázy na přirozeně se vyskytující bezbarvé fenoly vznikají barevné chinony, které následně polymerizují a tvoří se nerozpustné tmavé melaniny. Samotné chlazení nezamezuje tomuto procesu, ale pouze ho zpomaluje, neboť příslušný enzym zůstává aktivní během chlazení, skladování na ledu i po rozmrazení. Aby se zamezilo melanóze, používají se siřičitany.

V březnu 2003 vydal Vědecký výbor pro potraviny (SCF; poradní orgán Evropské komise)  stanovisko k bezpečnosti 4-hexylresorcinolu. SCF došel k závěru, že 4-hexylresorcinol je z toxikologického hlediska akceptovatelný pro prevenci melanózy u korýšů za předpokladu, že jeho obsah v mase korýšů nepřesáhne 2 mg/kg.

Navrhuje se, aby se 4-hexylresorcinol používal jako alternativa siřičitanů pro prevenci hnědnutí korýšů. Francie již přechodně (podle článku 5 směrnice 89/107/EHS) 4-hexylresorcinol autorizovala. (kvas)