Grayanotoxin

Grayanotoxin patří mezi diterpeny, ve vodě rozpustné látky. Jedná se o toxin, který se nachází v rododendronech, azalkách a pierisech a jiných rostlinách z čeledi Ericaceae (vřesovcovité). Je známo více než 25 různých forem této toxické látky, ale nejčastěji se vyskytuji pouze tři z nich.

Nejčastější intoxikací pro člověka je tzv. „otrava medem“. Do medu se grayanotoxin (andromedotoxin), dostává z nektaru sbíraného včelami. V odborné literatuře je často označován jako „mad honey“ (šílený med). Příznaky otravy se odvíjí od pozřené dávky, (též od koncentrace v medu), otravu způsobuje již velmi malé množství medu.

Typickými příznaky je postižení trávicího traktu, pálení v krku a zvracení. U očí se projevuje rozmazaným, někdy dvojitým viděním, rozšířenými zornicemi, pomalou reakcí na světlo. U kardiovaskulárního systému dochází k snížení tlaku a silnému bušení srdce. Centrální nervový systém je často postižen bezvědomím, halucinacemi, tzv. black outem, dochází k poruchám dýchání a „lapání“ po dechu. Jako první pomoc je doporučeno vyvolání zvracení (pokud to je možné), podávání živočišného uhlí. Pro podporu srdečního oběhu se intravenózně podává atropin a fyziologický roztok.

Otravy grayanotoxiny nesouvisí pouze s požitím otráveného medu, u člověka jsou známy i další případy otrav. Otravy se vyskytují i u domácích zvířat a dobytka.

Chemická struktura Grayatoxinu III

Zdroj:

Toxicology – Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc – Grayanatoxin – vysoce toxický rostlinný toxin

SELECTED PLANT TOXINS IN HONEY AND THEIR HEALTH EFFECTS (szu.cz)