GRAS

Kategorie potravinových aditiv označovaných jako GRAS (Generally Recognized as Safe.. všeobecně považovaná za bezpečná) byla americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv FDA (Food and Drug Administration) ustavena v roce 1958 jako součást novelizovaného zákona o potravinách, lécích a kosmetických přípravcích z roku 1938. Původně obsahoval seznam GRAS aditiv 700 položek prověřených časem a považovaných za bezpečné, později byl ale na nátlak spotřebitelských organizací znovu posouzen a reklasifikován a všechna aditiva, představující i minimální riziko byla zakázána. Současně bylo podrobně prozkoumáno více než 200 potravinářských barviv a 2 100 aromat a ochucovacích látek. Udělením statu GRAS potvrzuje americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, že chemická látka (včetně některých pesticidů) přidaná do potraviny je experty považována za bezpečnou a nevztahují se na ni toleranční požadavky pro potravinová aditiva uváděné ve federálním zákonu pro potraviny, léčiva a kosmetické přípravky (FFDCA). Bezpečnost látek musí být prokázána za podmínek, které jsou uvažovány pro jejich použití, a to shodně všemi zúčastněnými experty. (kop)