Genetické inženýrství

Technika používaná vědci k modifikaci DNA (deoxyribonukleové kyseliny) neboli genetického materiálu bakterií, rostlin nebo živočichů s cílem dosáhnout požadovaných znaků.

Některé výhody aplikace této techniky v praxi:

* zvýšení výtěžnosti potravinářské suroviny (např. ovoce a zeleniny, mléka od krav),
* zlepšení chuti, nutričního složení, textury, velikosti, barvy produktu, např. biotechnologie umožňuje, aby se rajčata déle ponechávala na rostlině, což napomáhá vývoji aroma a barvy rajčat,
* umožňuje, aby rostliny z půdy absorbovaly více nutričních faktorů, což snižuje nároky na hnojení,
* zvyšuje se odolnost rostlin k hmyzu a nemocem.
  (kvas)