FSA

FSA (Food Standards Agency) je Úřad pro potraviny Spojeného království  Velké Británie a Severního Irska. Úřad FSA je zodpovědný za bezpečnost potravin a hygienu potravin v celém Spojeném království.
Základní strategie (hodnoty) FSA:
– zdraví a ochrana spotřebitele na prvním místě
– otevřenost a transparentnost
– stanoviska, doporučení podložené vědeckými důkazy
– nezávislost
– spravedlivé prosazování (kontrola) potravinové legislativy

Rozhodnutí  a doporučení úřadu FSA jsou založena na co nejlepších dostupných důkazech, včetně výsledků ze zadaného výzkumu  a doporučeních získaných od nezávislých poradních výborů. Úřad FSA se snaží, aby proces posuzování a rozhodování byl co nejvíce otevřený a transparentní. (ber, 2013)

Přehled nejnovějších zpráv FSA zde.

FSA vydává měsíčně elektronický  informační bulletin FSA e-News.

Zdroj:  FSA  http://www.food.gov.uk/

Související články z portálu Bezpečnosti potravin