Fenylfenol

Sloučenina 2-fenylfenol, též o-fenylfenol je organická sloučenina, která se skládá ze dvou spojených benzenových jader a jedné fenolové hydroxylové skupiny. Jde o biocid, který se používá jako konzervant pod různými obchodními názvy.
Primárně se 2-fenylfenol používá jako fungicid v zemědělství. Aplikuje se po sklizni, např. jako fungicid pro ošetření citrusových plodů. Ve funkci potravinářského aditiva má označení E231.
Obecně jde o prostředek k dezinfekci povrchů v domácnostech, zdravotnických zařízení, pečovatelských domech, na farmách, v prádelnách, v kadeřnictví a v potravinářských provozech. V nízkých koncentracích se nachází ve výrobcích typu dezinfekční spreje a deodoranty. Pokud se uvedená látka dostane do očí, může způsobit jejich vážné podráždění a pálení, přičemž může dojít až k poškození zraku. U některých jedinců způsobuje podráždění pokožky. Patří mezi látky, které by neměly konzumovat děti, neboť je zde podezření, že má vliv na hyperaktivitu dětí.
Sodná sůl o-fenylfenolu se používá také jako konzervační prostředek k ošetření povrchu citrusových plodů k prodloužení jejich údržnosti. Sodná sůl ve funkci potravinářského aditiva je označena kódem E232.
 
Společný výbor expertů FAO/WHO (JECFA) posuzoval nezávadnost E231 ve funkci aromatizujícího prostředku a konzervačního prostředku naposledy v roce 2000. V roce 1999 byla stanovena hodnota ADI (akceptovatelného denního příjmu) pro tuto látku ve výši 0–0,4 mg/kg tělesné hmotnosti. Pro sodnou sůl (E232) hodnota ADI není stanovena, neboť tato sloučenina rychle disociuje na 2-fenylfenol. JECFA došel k závěru, že E231 nepředstavuje nebezpečí z hlediska škodlivých účinků na organismus.
 
2-fenylfenol (o-fenylfenol, OPP) a jeho sodná sůl (SOPP) byly prvně vyhodnocovány JECFA v roce 1962 a to pro jejich využití pro posklizňové ošetření ovoce a zeleniny k ochraně před mikrobiálním poškozením během skladování a distribuce do obchodní sítě. Během druhého vyhodnocování, které provedl JECFA v roce 1964, byla zavedena hodnota ADI. V roce 1969 byla stanovena hodnota MRL (maximální hladina reziduí) pro 2-fenylfenol a jeho sodnou sůl ve vybraných druzích ovoce.
2-fenylfenol byl zařazen mezi látky, jejichž rezidua v ovoci je zapotřebí průběžně posuzovat. Podle vyjádření JMPR (Společné zasedání expertů FAO pro rezidua pesticidů) v září 1999 není pravděpodobné, že by 2-fenylfenol představoval pro zdraví populace nebezpečí jak z hlediska jeho chronického, tak i akutního příjmu.
(kvas)