Fair Trade

Fair trade (spravedlivý obchod) je termín označující celosvětové hnutí, jehož cílem je obchod založený na partnerství. Jedná se o způsob certifikace zboží, přičemž smyslem této certifikace je poskytnout pěstitelům, zaměstnancům a řemeslníkům ze zemí jako je Afrika, Asie a Latinská Amerika (které jsou označovány jako země globálního Jihu), možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Hlavními myšlenkami Fairtrade jsou spravedlivější obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv a šetrnost k životnímu prostředí. Jedním ze základních principů Fairtrade je, že výkupní cena odpovídá nákladům udržitelné produkce a důstojného živobytí.

Organizace Fairtrade International (FI) nastavuje mezinárodní standardy, které musí být dodržovány při výrobě a obchodování s produkty nesoucími známku Fairtrade. Cílem těchto standardů je bojovat s chudobou a zlepšovat postavení pěstitelů a dalších pracujících v zemích globálního Jihu. Značka Fairtrade se tedy nevztahuje na kvalitu či bezpečnost produktu, ale zmíněné standardy v sobě zahrnují kritéria sociální (podpora demokraticky organizovaných pěstitelských družstev, podpora odborových organizací, dodržování pravidel pro bezpečné pracovní podmínky, naprostý zákaz vykořisťující, otrocké a dětské práce, zákaz diskriminace), ekologická (podpora certifikace bio, ekologicky šetrnější využívání přírodních zdrojů, zákaz používání škodlivých pesticidů a dalších látek, zákaz používání geneticky modifikovaných sazenic a osiv) i ekonomická (obchodníci musí vyplácet spravedlivou cenu, dodavatelský řetězec musí být transparentní a kontrolovatelný, na zboží musí být umístěna ochranná známka, pěstitelé musí mít možnost požádat o předfinancování úrody). Standardy Fairtrade se musí řídit jak pěstitelé, tak výrobci i obchodníci. Dodržování standardů je kontrolováno pravidelnými audity nezávislou certifikační společností FLOCERT, která standardy přeložila do konkrétních kontrolních bodů a vytvořila tak veřejně přístupný seznam kritérií, která je nutné splnit.

Mezi fairtradové výrobky patří především čaj, kakao, káva, třtinový cukr, banány, rýže a další obiloviny, koření, bavlna či řezané květiny. Přehled výrobků se známkou Fairtrade v České (i Slovenské) republice lze nalézt v katalogu TASTE. Za fairtradové výrobky jsou kromě certifikovaných výrobků považovány i takové, které nejsou označeny známkou FAIRTRADE®, ale jedná se o výrobky (zejména řemeslné a textilní), které pochází od členů Světové fairtradové organizace (WFTO, World Fair TRADE Organization), která je historicky starší součástí konceptu spravedlivého obchodu.

Pro více informací viz https://fairtrade.cz/

Zdroj: https://fairtrade.cz/