Eurobarometr

Eurobarometr je nástroj sloužící k průzkumu veřejného mínění, který Evropská komise, Evropský parlament a další instituce a agentury EU používají k pravidelnému sledování stavu veřejného mínění v Evropě, a to v otázkách týkajících se Evropské unie a postojů k tématům politického a sociálního charakteru. Eurobarometr poskytuje kvalitní a relevantní údaje odborníkům specializujících se na veřejné mínění, výzkumníkům, médiím a veřejnosti. Tento nástroj funguje od roku 1974, kdy byl spuštěn Evropskou komisí. V rámci Eurobarometru jsou realizovány různé typy průzkumů (standardní, specializované, bleskové nebo kvalitativní) na různorodá témata (klimatická změna, kyberbezpečnost, bezpečnost potravin a zdraví, a další). Sběr informací je prováděn pomocí telefonického, online nebo osobního dotazování. Výsledky průzkumu jsou veřejně publikovány na stránkách Eurobarometru v podobě zpráv.

Zdroj:

https://europa.eu/eurobarometer/screen/home