Etylkarbamát

Etylkarbamát je sloučenina, která se přirozeně vyskytuje ve fermentovaných potravinách a nápojích, např. v lihovinách (především na bázi peckovin), vínu, pivu, chlebu, sójové omáčce a jogurtu. Tvoří se zde nezáměrně během fermentačního procesu, destilace nebo během skladování. Jedná se o tzv. procesní kontaminant. Prekurzory této látky jsou kyselina kyanovodíková, citrulin, močovina a další látky. Člověk je vystaven účinkům etylkarbamátu především z konzumace fermentovaných potravin a nápojů.

Podle IARC (The International Agency for Research on Cancer), což je Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, byl v roce 2007 ethylkarbamát zařazen do skupiny 2A, tedy jako pravděpodobný karcinogen pro člověka.

V roce 2007 přijal Vědecký výbor pro kontaminující látky v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vědecké stanovisko týkající se ethylkarbamátu a kyseliny kyanovodíkové v potravinách a nápojích. Výbor dospěl k závěru, že přítomnost ethylkarbamátu v alkoholických nápojích, zejména pokud se jedná o pálenky z peckovin, může být důvodem k obavám o zdraví a doporučil, aby byla přijata zmírňující opatření ke snížení obsahu ethylkarbamátu v těchto nápojích.

V roce 2016 bylo vydáno doporučení Komise ohledně prevence a snížení kontaminace lihovin z peckovin a lihovin z výlisků peckovin ethylkarbamátem. V doporučení se uvádí cílová hodnota 1 mg/l ethylkarbamátu v lihovinách z peckovin a lihovinách z výlisků peckovin. Nejedná se o maximální limit.

Zdroj:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0022&qid=1668632839245&from=EN