EHEC

Kmeny Escherichia coli, které produkují silné cytotoxiny, byly popsány jako „E. coli produkující shiga toxin“ (STEC). STEC obsahují podskupiny E. coli s mnoha různými vlastnostmi a faktory virulence. Jednu podskupinu STEC tvoří enterohemoragické E. coli (EHEC). Organismy v této podskupině se dávají do souvislosti s řadou problémů, např. vodovým průjmem, krvavým průjmem (hemoragická kolitida) a hemolyticko-uremickým syndromem (poškození ledvin). Nejrozšířenější patogenní EHEC je E. coli O157:H7, která je nebezpečná i proto, že infekční dávka je u tohoto patogenu velmi nízká. 
Lidé se mohou infikovat především orálním příjmem,  např. ze znečistěné vody, potravin nebo přímým kontaktem s infikovaným člověkem nebo zvířetem. Mnoho různých druhů potravin bylo identifikováno jako potenciální zdroj STEC – syrové nebo nedostatečně tepelně upravené potraviny, které jsou kontaminovány výkaly z přežvýkavců, a to buď v průběhu prvovýroby (např. porážek, dojení, hnojení zeleniny) nebo dalšího zpracování a manipulace.
Za primární zdroje EHEC jsou povazováni přežvýkavci, především skot, ovce a kozy, ale také srnčí  a jelení zvěř. Infikovaní přežvýkavci sami neonemocní, ale vylučují původce trusem. EHEC mohou v půdě a vodě přežívat několik týdnů.
Prostřednictvím kontaminované vody a kontaktem s fekáliemi mohou být kontaminovány i rostlinné potraviny (ovoce, zelenina). Bakterie se mohou dostat i dovnitř rostliny. Pro zmírnění rizika vědci EFSA zdůrazňují důležitost zabránění kontaminace před a po sklizni.
Nákaza se může šířit i tzv. křížovou kontaminací. Bakterie se mohou přenášet přímým kontaktem potravin nebo prostřednictvím rukou, náčiní, ploch. 
Nejúčinnější opatření k ochraně před infekcí EHEC  v domácnosti spočívají v důsledné osobní hygieně, dostatečné tepelné úpravě potravin (EHEC lze usmrtit vařením, pečením za předpokladu, že teplota v jádru dosáhne nejméně 70 °C po dobu 2 min.), dodržování hygienických zásad při uchování a zpracování syrového masa, důkladném omývání nebo loupání syrové zeleniny. 
V květnu 2011 ohlásila Spolková republika Německo propuknutí epidemie onemocnění způsobené bakterií E. coli produkující shiga toxin (STEC), neobvyklého sérotypu O104:H4, který se dosud u lidí vyskytoval velmi zřídka. Příčinou byla s největší pravděpodobností semena pískavice řecké seno (angl. fenugreek) dovezená z Egypta. Komplikujícím faktorem byl výskyt neobvykle závažných klinických symptomů jako akutní selhání ledvin a rozklad krve. Jednalo se o rekombinaci dvou typů patogenů E. coli (vědci označovanou jako EAHEC – enteroagregativní hemoragická forma E. coli), která ve výsledku způsobovala nebezpečnost nového zárodku. EAHEC se dokázaly zvlášť pevně přichycovat na buňky střevního epitelu a vytvářet buněčné agregáty masivně produkující velmi účinný shiga toxin. Na infekci EHEC v Německu zemřelo celkem 53 osob, 3842 osob onemocnělo, část z nich velmi těžce. Dovoz semen pískavice z Egypta byl zakázán a dozorové orgány věnují zvýšenou pozornost potenciálním zdrojům této mikrobiální kontaminace. V důsledku uvedené epidemie se některé vědecké instituce soustředily na hlubší poznávání podmínek růstu těchto bakterií a na zdokonalování metod pro jejich zjištění.
(neh)
 
 

Související články z portálu Bezpečnosti potravin